Line

Text: 
Man kommer hinanden lidt mere ved, end når man bor i Aarhus. Og det kan jeg godt lide.